Alzheimerova choroba

Alzheimerová choroba postihuje obvykle lidi, kteří jsou ve starším věku. Jedná se o degenerativní neurologické onemocnění, které nelze léčit. Lze v tom lepším případě maximálně zpomalit průběh. Může se ovšem stát, že touto nemocí mohou onemocnět i relativně mladí lidé. Jaké jsou hlavní příznaky?
stará dáma v poušti

  1. Ztráta paměti
  2. Problémy s vykonáváním běžných činností
  3. Problémy s řečí
  4. Časová a místní dezorientace
  5. Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek
  6. Problémy s abstraktním myšlením
  7. Zakládání věcí na nesprávné místo
  8. Změny v náladě a chování
  9. Změny osobnosti
  10. Ztráta iniciativy

tak jde čas

Jak tuto situaci řešit?

Samozřejmě stáří se podepisuje na starých lidech výrazně, aniž by se nutně jednalo o neurodegenerativní onemocnění. Určitá míra nepřirozeného chování je v tomto věku běžná. K diagnostice Alzheimerovy choroby slouží poměrně jednoduchý test. Test můžete svému příbuznému dát i doma. Jedná se o test, který přímo nediagnostikuje Alzheimerovu chorobu, ale upozorňuje na skutečnost, že vše není rozhodně v pořádku a je nejvyšší čas vyhledat pomoc odborníka.
Péče o člověka, který trpí Alzheimerovou chorobou je velmi náročná. Ne každý má na všechno čas. A hlavně ne každý má tu svatou trpělivost. Starat se o seniora z Alzheimerovou chorobou znamená opustit zaměstnání a kontrolovat dotyčnou osobu na každém kroku, aby neprovedl něco nepředloženého.
muž na slunci
Samozřejmě toto každý nezvládne a sotva to někomu můžeme mít za zlé. Je tedy na místě položit si otázku co dále. Existují zařízení tzv. Alzheimer centra, která nabízejí pobytové služby lidem, kteří trpí touto nemocí. Rovněž některé Domovy pro seniory nabízí služby lidem, kteří trpí neurologickými nemocemi. Samozřejmě tyto lidi nenajdete na běžném oddělení, ale na takzvaných domech se zvláštním režimem, kde se jim dostává individuální a zvýšené péče ze strany pečujícího personálu.