Posila nejen na stavbách

Asi každé malé dítě vím, že jakmile je potřeba něco těžkého zvednout, je nutné vyvinout velkou sílu. Ovšem některá břemena jsou tak těžká, že je nedokáží přemístit ani tlupa velkých chlapů. V takových případech je jedinou možností využít možnosti jeřábu. Jedná se o nástroj, který nahradil klasické kladky a který je samozřejmě daleko efektivnější. Nemá však pouze stacionární podobu, kterou je možné vidět kupříkladu na velkých stavbách nebo v docích, ale může být také i velice mobilní. Takovýmto strojům se pak říká autojeřáby a je možné si je dokonce zapůjčit.
jeřáb harbour

Stavění rodinného domku svépomoci pouze v několika lidech není nic jednoduchého. I přesto však existuje celá řada lidí, kteří si právě takovýmto způsobem svá sídla staví. Důvod je jednoduchý, jsou to samozřejmě peníze. Profesionální práce něco stojí, zatímco sehnat pár kamarádů a koupit jim po práci pivo je daleko levnější. I v takových případech je však nutné používat kvalitní materiál a samozřejmě také výbavu, mezi kterou se rozhodně počítají i autojeřáby. Jejich pronájem není příliš drahý, i když zadarmo to také není. Běžná cena pronájmu je okolo osmi set korun za započatou hodinu. Cena se ale může lišit. Záleží na mnoha faktorech.
jeřáb a projekt

Využití

I přesto, že autojeřáb si mohou běžně vypůjčit nebo zakoupit i soukromé osoby, naprostá většina objednávek je od různých stavebních firem. Využití autojeřábů je samozřejmě velice různorodé. Mohou sloužit jak k přesunování rozličných stavebních dílců, tak také nákladu. Standardně se používají i v rámci záchranných prací, kdy je nutné například odstranit sutiny. Autojeřáby mohou obsluhovat pouze proškolení profesionálové. Proto se většinou pronajímají i s obsluhou. Samozřejmě, pokud má zákazník veškerá oprávnění k ovládání tohoto typu stroje, je pronájem možný i bez obsluhy. To se pak promítá i do ceny.